Privacyverklaring

Hoe zit ’t met mijn gegevens?

Privacyverklaring – Antilliaanse Grillhouse V.O.F.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Antilliaanse Grillhouse aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Antilliaanse Grillhouse is statutair gevestigd te Lelystad aan de Schutweg 46 (8243 PC), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75669439 en draagt de naam Antilliaanse Grillhouse V.O.F. Antilliaanse Grillhouse is per e-mail te bereiken via info@antilliaansegrillhouse.nl en telefonisch via 06 823 811 18.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Antilliaanse Grillhouse omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Antilliaanse Grillhouse aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Antilliaanse Grillhouse behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14-10-2019.

Informatie over de verwerkingen

De gegevens die verzameld worden betreffen uw persoonlijk(e):

– Naam
– Adres en postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– Email-adres

Voor zakelijke klanten geldt dat de volgende gegevens worden verzameld:
– Naam
– Bedrijfsnaam
– Nummer Kamer van Koophandel
– Btw-nummer
– Vestigingsadres en postcode
– Vestigingsplaats
– Telefoonnummer
– Email-adres

Antilliaanse Grillhouse verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om de bestelling bij de klant te kunnen leveren. De persoonsgegevens worden voor een termijn van twee (2) jaar opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat het eten niet geleverd kan worden bij de klant.

Antilliaanse Grillhouse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Cookies

Antilliaanse Grillhouse maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Antilliaanse Grillhouse  bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Antilliaanse Grillhouse  om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Antilliaanse Grillhouse. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Antilliaanse Grillhouse is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Antilliaanse Grillhouse raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Antilliaanse Grillhouse zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Antilliaanse Grillhouse verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Antilliaanse Grillhouse.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Antilliaanse Grillhouse op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Antilliaanse Grillhouse te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Antilliaanse Grillhouse te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

U kunt de door u zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar info@antilliaansegrillhouse.nl.

We controleren regelmatig of we aan het privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via info@antilliaansegrillhouse.nl of via ons telefoonnummer: 06 823 811 18.

 Indien u een klacht wil indienen over Antilliaanse Grillhouse met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).